all trays
Tea tray
€ 75 incl. VAT
45 cm
Tea tray
€ 75 incl. VAT
45 cm
Tea tray
€ 85 incl. VAT
45 cm
Tea tray
€ 85 incl. VAT
50 cm
Tea tray
€ 85 incl. VAT
50 cm
Nickel silver tray
€ 85 incl. VAT
50 cm
Tea tray
€ 95 incl. VAT
50 cm
Tea tray
€ 95 incl. VAT
50 cm
Tea tray
€ 95 incl. VAT
50 cm
Tea tray
€ 88 incl. VAT
51 cm
Tea tray
€ 95 incl. VAT
53 cm
Tea tray
€ 105 incl. VAT
53 cm
Tea tray
€ 98 incl. VAT
53 cm
Tea tray
€ 105 incl. VAT
53 cm
Tea tray
€ 105 incl. VAT
53 cm
Nickel silver tray
€ 105 incl. VAT
57 cm
Tea tray
€ 105 incl. VAT
53 cm
Nickel silver tray
€ 105 incl. VAT
58 cm
Tea tray
€ 105 incl. VAT
57 cm
Tea tray
€ 125 incl. VAT
58 cm
Tea tray
€ 120 incl. VAT
62 cm
Tea tray
€ 110 incl. VAT
49 cm
Tea tray
€ 129 incl. VAT
56 cm
Small tray
€ 29 incl. VAT
25 cm
Small tray
€ 39 incl. VAT
30 cm
Tea tray
€ 75 incl. VAT
60 cm
Tea tray
€ 75 incl. VAT
60 cm
Aluminium tray
€ 75 incl. VAT
60 cm
Tea tray
€ 75 incl. VAT
60 cm
Aluminium tray
€ 85 incl. VAT
67 cm
Aluminium tray
€ 95 incl. VAT
76 cm
Aluminium tray
€ 95 incl. VAT
76 cm
Aluminium tray
€ 95 incl. VAT
76 cm
Aluminium tray
€ 95 incl. VAT
76 cm
Aluminium tray
€ 95 incl. VAT
76 cm
Aluminium tray
€ 110 incl. VAT
86 cm
Aluminium tray
€ 110 incl. VAT
86 cm
Aluminium tray
€ 110 incl. VAT
86 cm
Aluminium tray
€ 110 incl. VAT
86 cm
Aluminium tray
€ 129 incl. VAT
97 cm
Wooden base 45 cm
€ 47 incl. VAT
45 x 48 cm
Wooden base 50 cm
€ 51 incl. VAT
50 x 48 cm
Dark wooden base 50 cm
€ 51 incl. VAT
50 x 48 cm
Wooden base 55 cm
€ 54 incl. VAT
55 x 48 cm
Dark wooden base 55 cm
€ 54 incl. VAT
55 x 48 cm
Wooden base 60 cm
€ 58 incl. VAT
60 x 48 cm
Dark wooden base 60 cm
€ 58 incl. VAT
60 x 48 cm
Wooden base 65 cm
€ 62 incl. VAT
65 x 48 cm
Dark wooden base 65 cm
€ 62 incl. VAT
65 x 48 cm
Wooden base 70 cm
€ 66 incl. VAT
70 x 48 cm
Dark wooden base 70 cm
€ 66 incl. VAT
70 x 48 cm
Wooden base 80 cm
€ 69 incl. VAT
80 x 48 cm
Dark wooden base 80 cm
€ 69 incl. VAT
80 x 48 cm
Wooden base 90 cm
€ 73 incl. VAT
90 x 48 cm
Dark wooden base 90 cm
€ 73 incl. VAT
90 x 48 cm