Glasses
6 Far Glasses Mini
€ 16 incl. VAT
H 5 x 6 cm
AL-1027
6 Far Glasses S
€ 23 incl. VAT
H 7 x 7 cm
AL-1026
6 Far Glasses M
€ 26 incl. VAT
H 9 x 7 cm
AL-840
6 Far Glasses L
€ 29 incl. VAT
H 12 x 7 cm
AL-1025
6 Far Green Glasses Mini
€ 16 incl. VAT
H 5 x 6 cm
AL-1219
6 Bicchieri Far Verdi S
€ 23 incl. VAT
H 7 x 7 cm
AL-855
6 Bicchieri Far Verdi L
€ 29 incl. VAT
H 12 x 7 cm
AL-1108
6 Far Blue Glasses Mini
€ 16 incl. VAT
H 5 x 6 cm
AL-1167
6 Bicchieri Far Blu S
€ 23 incl. VAT
H 7 x 7 cm
AL-1105
6 Bicchieri Far Blu M
€ 26 incl. VAT
H 9 x 7 cm
AL-1107
6 Bicchieri Far Blu L
€ 29 incl. VAT
H 12 x 7 cm
AL-1109
6 Glasses Beldi B
€ 16 incl. VAT
H 6 x 5.5 cm
AL-578
6 Beldi Glasses Mini
€ 16 incl. VAT
H 8 x 5 cm
AL-967
6 Beldi Glasses M
€ 20 incl. VAT
H 10 x 6 cm
AL-968
6 Beldi Glasses L
€ 27 incl. VAT
H 12,5 x 7 cm
AL-774
6 Bicchieri Beldi B Blu
€ 16 incl. VAT
H 6 x 5.5 cm
AL-1217
6 Bicchieri Beldi M Blu
€ 20 incl. VAT
H 10 x 6 cm
AL-1215
6 Bicchieri Beldi L Blu
€ 27 incl. VAT
H 12,5 x 7 cm
AL-214
6 Bicchieri Beldi B Verdi
€ 16 incl. VAT
H 6 x 5.5 cm
AL-1211
6 Bicchieri Beldi M
€ 20 incl. VAT
H 10 x 6 cm
AL-1249
6 Bicchieri Flute
€ 39 incl. VAT
H 17 x 5.5 cm
AL-1237
6 Bicchieri Flute Verdi
€ 39 incl. VAT
H 17 x 5.5 cm
AL-1238
6 Bicchieri Flute Blu
€ 39 incl. VAT
H 17 x 5.5 cm
AL-1239
6 Bicchieri Sablier
€ 39 incl. VAT
H 14 x 8.5 cm
AL-1240
6 Bicchieri Sablier Blu
€ 39 incl. VAT
H 14 x 8.5 cm
AL-1241
6 Bicchieri Sablier Verdi
€ 39 incl. VAT
H 14 x 8.5 cm
AL-1242
6 Bicchieri Tulip
€ 27 incl. VAT
H 11 x 7 cm
AL-1243
6 Bicchieri Tulip Ambra
€ 27 incl. VAT
H 11 x 7 cm
AL-1244
6 Bicchieri Tulip Blu
€ 27 incl. VAT
H 11 x 7 cm
AL-1245